منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

ولادت امام حسن عسکری
ساعت ۱:۱٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: مناسبات

 

فرارسیدن میلادباسعادت

 امام حسن عسکری (علیه السلام)

 برتمام مسلمانان جهان مبارک باد

 

 

 

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:

بهتراززندگی چیزی است که چون ازدستش دهی،اززندگی بدت آید،وبدترازمرگ چیزی است که چون به سرت آید،مرگ رادوست بداری .

 

درجای دیگرمی فرمایند:

پارساترین مردم کسی است که درهنگام شبهه توقف کند،عابدترین مردم کسی است که واجبات راانجام دهد،زاهدترین مردم کسی است که حرام راترک نمایدوکوشنده ترین مردم کسی است که گناهان رارهاسازد.


مجلس نهم
ساعت ٧:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: مناسبات

مشخصات نماینده اصلح

 

1- قصدخدمت داشته باشدنه قدرت طلبی،تلاشی بدون مزدداشته باشد .

2- وابسته به کانون یاسازمان خاصی نباشد .

3- ازلحاظ ایمان ،اخلاص،حضوردرعرصه ومیدان ها بهترین باشد .

4- متدین وانقلابی ومدافع اسلام باشد.

5- کارآمدودلسوزبرای مردم بوده ودرهمه کارهااستقامت وسخت کوشی راپیشه کند .

6- شجاع ونترس باشد .

7- معتقدبه نظام وقانون اساسی باشد .

8- استکبارستیزباشد .

9- پرشوروفعال باشد .

10- باسابقه ی خوب ومدرس باشد .

و

.....

پس بیاییدهمگی طبق گفته های رهبرعزیزمان بابصیرت باشیم ونماینده

 ای راانتخاب کنیم که بهترین باشد .

بیاییدهمه باهم باحضورحداکثری افکارواندیشه های دشمنان رانقش

برآب کرده وکاری کنیم که الگوی کشورهای دیگرباشیم .

 

به امیدحضورفعال شماعزیزان درروز12اسفند