منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

خاطرات شهدا
ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: شهادت

 

مسلم گفت بچه ها،یه دسته بشین، خیلی سریع ،ردیف برین جلوازآب ردبشین،معطل نکنین. عمق که زیادشد،زیرآب راه برین شنانکنین.

دوسه دقیقه زیرآب راه می رفتیم ،گودی آب دومترونیم می شد.

بیرون که آمدم پشت سرم رانگاه کردم،روی آب حباب جمع شده بود

 

دوسه تاازبچه هاگیرکرده بودندبه سیم خاردار