منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

دانستنی ها
ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: دانستنی ها

حتمابخونید

چرا روی آدرس اینترنت به جای یک w، سه تا w می‌گذارند؟ چون کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کنه.

 چرا بعضیها با دو دستشان دست می‌دهند؟ چون فرق دست راست و چپشونو بلد نیستند.

 چرا دود از دودکش بالا می‌رود؟ چون ظاهرا چاره دیگری ندارد.

اگر سر پرگار گیج برود چه می‌کشد؟ بیضی

آخرین دندانی که در دهان دیده می‌شود چه نام دارد؟ دندان مصنوعی

میدانید چرا ناپلئون همیشه از کمر بند قرمز استفاده میکرده و این که حکمت کمربند ناپلئون چیست ، این سوال برای خیلیها پیش آمده و جواب آن فقط یک جمله است : از کمربند قرمز استفاده میکرده تا از افتادن شلوارش جلوگیری کند.

چرا لک‌لک موقع خواب یک پایش را بالا می‌گیرد؟ چون اگر هر دو را بگیرد، می‌افتد.

شباهت نون سوخته با آدم غرق شده چیه ؟هر دو تاشونو دیر کشیدن بیرون.

چرا بعضیها همیشه 18تایی به سینما می‌روند؟ برای اینکه برای زیر 18 ممنوع بود.

چرا فیل از «سوراخ سوزن» رد نمی‌شه؟ برای اینکه ته دمش «گره» داره.

چطور می‌شود چهارنفر زیر یک چتر به‌ایستند و خیس نشوند؟ وقتی هوا آفتابی باشد این کار را انجام دهند.


تبریک
ساعت ۱:٥٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: مناسبات

سالروزازدواج

 

حضرت علی علیه السلام

و

فاطمه زهراسلام الله علیها

 

برهمه شیعیان جهان مبارک باد


خداکندشمامراپیداکنید
ساعت ٧:٠٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: شهادت

آی شهدا

بغض کالی راه گلویم رابسته (هم می شودگریه کنم، هم نمی شود)

غمی به سنگینی کوه روی دلم نشسته وپانمی شود.

می خواهم احساسم راعوض کنم .دوست دارم استحاله شوم.

شهدا،من آدم به دردنخوری هستم ،سالهاست بدون گواهینامه عبودیت

 وزندگی ،زندگی کرده ام،بارهاجریمه شده ام.

به خاطراشتباهات کلی وجزئی.

بارهاتصادف کرده ام،بارهاتصمیم گرفته ام به شمابرسم .

ولی همیشه برای رسیدن به شمازود،دیرمی شود.

روبروی شماایستاده ام وباخورم حرف می زنم،خودی که شکل دیگری

شده .

اشک درچشم هایم موج می زندومی رقصدروی گونه هایم .

شهدامن رمانتیک حرف نمی زنم کمکم کنیدعادت کنم،عادت نکنم.

ای شهدااگرمن شمارازودترپیداکردم شمامال من می شوید.

واگرشمامن راپیداکردیدمن مال شمامی شوم .

به هرصورت فرقی نمی کندچه شمامراپیداکنید،چه من شمارا،مال هم

می شویم.

 

ولی خداکندشمامراپیداکنید.