منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

علل تفاوت میان انسان ها
ساعت ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ مهر ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: نهج البلاغه

علت تفاوت های میان مردم گوناگونی سرشت آنان است زیراآدمیان درآغاز،ترکیبی ازخاک شوروشیرین ،سخت ونرم بودند پس آنان به میزان نزدیک بودن خاکشان باهم نزدیک وبه اندازه دوری آن ازهم دورومتفاوتند .

یکی زیباروی وکم خرد،دیگری بلندقامت وکم همت ،یکی زشت روی ونیکوکار،دیگری کوتاه قامت وخوش فکر،یکی پاک سرشت وبداخلاق،دیگری خوش قلب وآشفته عقل

وآن دیگرسخنوری دل آگاه است .

برگرفته ازخطبه ٢٣۴ نهج البلاغه