منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

نشانی شهدا
ساعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٥ مهر ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: شهادت

شهدا

دلم زنگارگرفته حس می کنم بازمان پیش نمی روم ،ازهمه چیزوهمه کس عقب افتاده ام ،مراکوک کنیدتابه موقع بیدارشوم ،کمکم کنیدتادیگران رانیزازخواب غفلت بیدارکنم .

شهدا

دل واپسی هایم رابرای شماپست می کنم تابه من ایمان بیاوریدتابدانیدراست می گویم .

راستی،من نشانی ام عوض شده خواهش می کنم یادداشت کنید:

انتهای بُهت زمین ،بالاترازچهارراه تردید،خیابان گناه ،نرسیده به میدان شیطان کوچه نادمین ،بن بست سمت چپ ،منزل....

خوش به حال شماکه نشانیتان ثابت است هنوزیادم هست ببینید:

بهشت ،اعلی علیین

دیگرهیچ چیزاضافه ای لازم نیست همه شمارامی شناسند .