منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

روزعزا
ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: بافق

امروزچه روزی بود

مادرای وپدرایی رادیدم که دنبال جنازه پسراشون راه می رفتند ولی باورنداشتند

 بچه هایی رادیدم که درسن خردسالی پدرازدست داده بودندولی

بی خبرازاتفاقی که افتاده

مردم غم زده ای رادیدم که بازعزادارشده بودند

 

یادخطبه ای ازنهج البلاغه افتادم که میگه:

 

مردم شمارابه یادآوری مرگ سفارش می کنم ،ازمرگ کمترغفلت کنید،چگونه مرگ رافراموش می کنیددرحالی که اوشمارافراموش

 نمی کند ؟ وچگونه طمع می ورزیددرحالی که به شمامهلت نمی دهد؟ مرگ گذشتگان برای عبرت شماکافی است .(خطبه 188 نهج البلاغه)

 

 

محمدحسن تفکری (رئیس انجمن موسیقی بافق)یکی ازاون9  تاجوون هنرمندی بودکه امروزبه خاک سپرده شد خدارحمتش کنه خیلی مردخوبی بود خدابه خانوادش صبربده

 

مرحوم محمدحسن تفکری بافقی

 

 

 

برای شادی روحش فاتحه مع الصلوات