منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

کارگردان جوان
ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: بافق

حاج آقا پناهیان از آن دست آخوندهای آگاه و موقعیت

 شناس هستند که با راه انداختن کارگروهای مختلف

 هنری پا به میدان مبارزه نرم گذاشته اند.

 آقای هاشم تفکری کارگردان جوان بافقی که

درکنکورسراسری رتبه 493 راکسب کرده ودررشته

تئاتردردانشگاه سوره درحال تحصیل است به عنوان

سرگروه تئاتر این جریان انتخاب شد(او خالق چنداثربه

 نام های بغضی که ماند،هست یانیست و...میباشد)  

                   

 برای دیدن ادامه مطلب به آدرس زیرمراجعه فرماید.

 

 

 http://hashembafghi.blogfa.com