منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

امام وترک دنیای حرام
ساعت ۳:٢٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ مهر ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: نهج البلاغه

 

ای دنیا 

 

 ای دنیای حرام

 

ازمن دورشو 

 

آیابرای من خودنمایی می کنی؟

 

یاشیفته من شده ای تاروزی دردل من جای گیری؟

 

هرگزمباد ، غیرمرابفریب ، که مرادرتو هیچ نیازی نیست

 

توراسه طلاقه کرده ام

 

 تابازگشتی نباشد

 

 دوران زندگی توکوتاه ، ارزش تواندک وآرزوی تو پست است .

 

آه ازتوشه اند ک

 

 ودرازی راه ودوری منزل وعظمت روزقیامت .

 

 

 

حکمت 7 7 نهج البلاغه