منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

دنیای امروز3
ساعت ۸:٥٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: دنیا

این روزهاانگل هاوویروس هاکاملاباتفاهم کنارهم زندگی می کنند.

پارتی ها،مجالس کنسرت موسیقی پاپ وکذاوکذا...

استخروسوناوجکوزی هاو... پرشده ازمتمدن هاوباکلاس ها.

این روزهادختربچه هاوپسربچه ها به جای اینکه دست پدرومادرشان

رابگیرنددست سگ ومیمون خانگی رامی گیرند وبغلشان می کنند . 

مادرهاوپدرهاهم بوسیدن بچه هایشان رابهداشتی نمی دانندولی روزی

 هزاربارسگ ومیمون هایشان رامی بوسند وشب هاباهم به رختخواب

می روندتاثابت کنندحیوانات حقوقشان رعایت می شود .

امابه قول همین هامساجدوحسینیه ها وتکیه هاوجلسات تلاوت قرآن

 ورفتن به مسجدمقدس جمکرانواماکن زیارتی ومشاهدائمه وسفربه

 مناطق جنگی جنوب وغرب پرشده ازمتحجرها وعقب مانده ها و

بی کلاس ها ودمده ها...

 

خدایاخودت ظهورآقارانزدیک کن

اللهم عجل لولیک الفرج