منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

یک معما
ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: دانستنی ها

یک معما

این معماتوسط ریاضی دان دوگلاس هوفشتاترطرح شده است .

پدری همراه پسرش باخودروی خوددرحال رفتن به مسابقه فوتبال هستند.آنهامی خواهندازعرض خطوط راه آهن عبورکنند .امابین خطوط خودروازکارمی افتدپدرباشنیدن صدای قطاری که درحال نزدیک شدن است ناامیدانه می کوشدتاخودروراروشن کنداماموفق نمی شودوقطارباخودروبرخوردمی کندپدردرجاکشته می شوداماپسرزنده می ماندواورابرای جراحی مغزبه بیمارستان می رسانند .

جراح باورودبه اتاق عمل می گوید:«من نمی توانم این پسربچه راجراحی کنم .اوپسرمن است»

پرسش این است که چگونه ممکن است ؟

پیش ازنگاه کردن پاسخی که به طورمعکوس نوشته شده چندلحظه تامل کنید .

 

« دوب کرسپ ردام حارج »