منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

کی شودکه بیایی
ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: امام زمان

درفرازی ازدعای ندبه می خوانیم :

«مَتَی تَرَانَاوَنَرَاکَ وَقَدنَشَرتَ لِوَاءَ النَصرِتُرَی»

کی شودکه توماراوماتوراببینیم ،هنگامی که پرچم نصروپیروزی درعالم برافراشته ای.

راستی غم دوری توراچگونه تحمل کنم ،مگراین دوری یک دوری عادی است ،چگونه انسان می تواندازهمه زندگی خودجداباشد ،ای همه زندگی.

اگرخودت رانمی بینم ،درجانم آتش شوق وتوجه به توبسیارشیرین است وخدانکنداین شوق نماند.

توامام معصوم من هستی ونمایش همه پاکی ها،آنکه زندگی رامی فهمدازتوجه به توخسته نمی شود،مگرماهی ازآب خسته می شود؟

مگرمی شودخودراتماماتشنه وجودمبارک شمانبینم واین شوروعشق به شماراخاموش کنم ،آنوقت دیگردراین دنیاچه کاری هست که قابل انجام دادن باشد؟من همه پاکی وتقوارادرهمین شوق به شمایافته ام.

 

«اللهم عجل لولیک الفرج»