منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

پاسخ
ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ بهمن ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: دانستنی ها

«پاسخ تست ها»

 

پاسخ(1) : 68

ازبالابه پایین عددرادر2 ضرب ومنهای 4 می کنیم.

پاسخ(2) : 849

2+1=3               3*3=9

9+1=10            10*3=30

30+1=31          31*3=93

93+1=94          94*3=282

282+1=283      283*3=849

پاسخ(3) : ع

از(بالابه پایین) حروف الفباراازانتهابه ابتدادنبال می کنیم ویک حرف بدون نقطه می نویسیم (ی)یک حرف نقطه دار(ن)وبه همین ترتیب تکرارمی کنیم.پس بایدبه جای علامت سوال یک حرف بدون نقطه بگذاریم که همان (ع) است.

پاسخ(4) : س

ازبالابه پایین حروفی ازالفبانوشته شده که نام آنهاسه حرفی است .

الف،جیم،دال،ذال،سین

 

پاسخ هابه همین راحتی بود.

فقط یکم فکرکردن می خواست که ماحوصله نداریم.