منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

مجلس نهم
ساعت ٧:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ اسفند ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: مناسبات

مشخصات نماینده اصلح

 

1- قصدخدمت داشته باشدنه قدرت طلبی،تلاشی بدون مزدداشته باشد .

2- وابسته به کانون یاسازمان خاصی نباشد .

3- ازلحاظ ایمان ،اخلاص،حضوردرعرصه ومیدان ها بهترین باشد .

4- متدین وانقلابی ومدافع اسلام باشد.

5- کارآمدودلسوزبرای مردم بوده ودرهمه کارهااستقامت وسخت کوشی راپیشه کند .

6- شجاع ونترس باشد .

7- معتقدبه نظام وقانون اساسی باشد .

8- استکبارستیزباشد .

9- پرشوروفعال باشد .

10- باسابقه ی خوب ومدرس باشد .

و

.....

پس بیاییدهمگی طبق گفته های رهبرعزیزمان بابصیرت باشیم ونماینده

 ای راانتخاب کنیم که بهترین باشد .

بیاییدهمه باهم باحضورحداکثری افکارواندیشه های دشمنان رانقش

برآب کرده وکاری کنیم که الگوی کشورهای دیگرباشیم .

 

به امیدحضورفعال شماعزیزان درروز12اسفند