منتظربافقی

سلام دوست من خوش آمدی

کی خواهدآمد
ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: امام زمان

ابا صالح

 

نمی دانم کی خواهی آمد،آشنای دل تویی که هنوزبه حقیقت نمی دانم کیستی؟

 

 

تویی که یک روزغروب برحاشیه دلم قدم می گذاری واحساس حضورت

 

مراقلقلک می دهد.

 

همه نوشته هاتوراگفته اندوهمه کتاب هاتوراخوانده اند،ولی کمترچشمی

 

تورادرخواب دیده است .

 

توسرچشمه بهترین های عالم هستی،مراخوب می شناسی،ولی من هنوزنمی شناسمت

تورادرلابلای صفحات نمی توانم بیابم .