طلائیه

اینجاحس غریبی به انسان دست می دهد.

دلت می خواهدبدوی تابه ته دشت ، دلت می خواهدخودت راصدابزنی وپیداکنی .

اینجادلت برای خودت تنگ می شودولی زودخودت راپیدامی کنی .دلت می خواهدروی خاک هابنشینی ومثل بچه هابازی کنی .

این اصلاعجیب نیست ، عجیب کارهای ماست که باعث شده خودمان راگم کنیم ودزدکی ازچراغ قرمزوعبورممنوع بگذریم، غافل ازاینکه شماره ماراخدایادداشت می کندوبعدا سرفرصت وسربزنگاه جریمه می کند.

بارهازیرتابلوتوقف ممنوع پارک کرده ایم وجاهایی که نبایدمی رفتیم رفتیم .

آری عجیب کارهای ماست که می دانیم آخرکوچه گناه بن بست است وبازهم گناه می کنیم .

اینجادوست داری دنیاراقی کنی ،دلت می خواهدتیمم کنی ،اینجادلت آرام می گیرددلت می خواهدبه خاک هاچنگ بزنی ودرهواپخش کنی وحمام خاک بگیری،حتی دلت می خواهدخودت رازیرخاک دفن کنی ، مثل کارهایی که مردم لب دریا وباماسه هاوخاک ساحل می کننداماخاک اینجافرق دارد،خاک اینجاباهمه جافرق دارد.

اینجابایدباعینک جدیدبه دنیانگاه کنی ، عینک قبلی رابایدعوض کنی.

خاک اینجابوی قرآن های جیبی می دهد.بوی پلاک،بوی سربند،بوی کوله پشتی وباروت،باخاک اینجامی شودمهردرست کردوبه جانمازهدیه داد.

خاک طلائیه بوی بهشت می دهد.

 

برگرفته ازکتاب سفربه سرزمین نور(بهزادپودات)

/ 6 نظر / 43 بازدید
دوست

خیلی زیبابود [گل]

محمد

خیلی خیلی قشنگ بود شاد باشید وسلامت

حسام

با سلام دوست عزیز و همشهری موفق وموید باشید از این نوشته ی پر معنیتان فیض بردیم...

دوست

طلائیه

تخریبچی

پاهایت را بر چشمانم بگذار تا بهشت را نظاره کنم . . . . روز مادر و تولد بانوی دو عالم مبارکـــــــــــــــــ[گل]

سلام ، از محبت و لطف دوستان متشکرم ،دعا کنید شهید بشم مانند یدالله کلهر ، طلبه شهید اقاخانی، شیرعلی سلطانی و... بهزاد پودات