# نهج_البلاغه

ضرورت اطاعت ازرهبری

ای مردم مهاربارسنگین گناهان رارهاکنیدوامام خودراتنهانگذاریدکه درآینده خودراسرزنش می کنید. خودرادرآتش فتنه ای که پیشاپیش افروخته اید نیفکنید ،راه خودراگیرید،وازراهی که به ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 20 بازدید